Razpisi

Poziv za predlaganje kandidatov za člane programskega sveta Centra mladih Koper

Mladinske organizacije in posameznike vabimo, da nam do srede, 06.03.2019 pošljejo predloge za člane programskega sveta, ki ga glede na statut CMKja sestavljajo 3 predstavniki mladinskih organizacij, 1 predstavnik zainteresirane javnosti in predstavnik zaposlenih.

Mladinske organizacije ali posamezniki lahko za člane sveta predlagajo mlade med 15 in 29 letom starosti (star mora bit do 29. let na zadnji dan prijave in sicer 6.3.2019). Poleg osebnih podatkov kandidata je potrebno priložiti cv, motivacijsko pismo, ki ga napiše predlagani kandidat in pošljete na info@mladi-koper.si.

Člane programske sveta za dobo 2 let imenuje direktor JZ CMK.